spirituele teksten


De zon gaat op hetzelfde punt op

als waar ze ondergaat.

Net zoals de zon

nooit werkelijk ondergaat,

komt er ook nooit een eind

aan de reis van onze ziel...

 

Mansukh Patel 

Wat is liefde voor mij?

Liefde is een onzichtbare kracht in het universum en wat zich kan manifesteren als licht en warmte. Om dit te ervaren zul je je manier van denken moeten veranderen en je losmaken van het ego. Het zal in je hart blijven stromen zolang jij verbonden bent met positieve intenties. En van jouw hart stroomt het als energie door je hele lichaam. Van je lichaam stroomt het naar de mensen om je heen. Want liefde weet jou te vinden zodra jij je inzet voor anderen met onbaatzuchtige handelingen en gedachten. Een ieder die jij weet te raken door jouw woorden en handelingen vanuit liefde open als vanzelf zijn hart. Ware liefde transformeert en brengt alles in verbinding en vervulling. Zo  wordt liefde een kracht die ons verbind met onszelf, de mensen om ons heen , de aarde en het universum. Want wij zijn niet alleen, wij zijn allen verbonden in liefde.

 

 

LIEFDE

We gingen zitten op de rotsen die uitkeken op de oceaan.

Hamid was stil, maar zoals gewoonlijk lag er in zijn

stilte een grotere intensiteit dan in z'n woorden.

Ieder moment leek kostbaar voor hem,

en de diepte van zijn gevoel voegde een dimensie toe aan iedere

ervaring die we deelden. Hoe meer we samen waren,

des te minder het begrip 'tijd' betekenis voor me had.

De onzichtbare structuur van tijd die maakt dat we afstand ervaren

als 'in de tijd' smolt steeds meer weg,

en soms voelde ik beklemming als ik me realiseerde

dat er steeds minder overbleef om me aan vast te houden,

minder en minder duidelijkheid om de illusies in stand te houden

die me zo dierbaar waren.

Hamid stond op van de rots waarop we zaten.

Het was een perfecte ochtend.

De koude wind was gaan liggen,

de zon was helder en stralend en de zee schitterde.

"Is het niet prachtig?" vroeg hij.

"Het enige doel van liefde is schoonheid.

Leven zou een daad van liefde moeten zijn.

Vervul iedereen in je omgeving met die geest van vrijheid.

Laat je nooit beheersen door je passies,

maar durf gepassioneerd te leven.

Want tot je zelf werkelijk kunt liefhebben

kun je God niet werkelijk kennen."

 

Reshad Feild

vert. uit: 'The Last Barrier'

 Wat is spiritualiteit?

"Spiritualiteit is een staat van verbondenheid met het leven.
Het is een ervaring van Zijn, behoren tot en zorg dragen voor. Het is gevoeligheid en invoelen, vreugde en hoop.

Het is harmonie tussen het diepste innerlijk en het uiterlijk leven, of het leven van de wereld en het leven van het Universum. Het is het opperste begrip van het leven in tijd en ruimte, de afstemming van de innerlijke persoon op de grote mysteries en geheimen rondom ons. Het is het geloof in de goedheid van het leven en de mogelijkheid voor elke mens om goedheid bij te dragen.

Het is het geloof in het leven als een deel van de eeuwige stroom van de tijd, dat elk van ons een oorsprong en een bestemming heeft, dat zonder dat geloof er geen gebed kan zijn, geen meditatie, geen vrede en geen geluk.

 

 

 

FRANCISCUS' ZONNELIED

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, voor al Uw schepselen,

In al Uw schepselen prijzen wij U.

In de eerste plaats voor Broeder Zon, de lichtbrenger van de dag,

Prachtig en stralend met grote luister.

Uw zinnebeeld!

Wees geloofd, mijn Heer, voor Zuster Maan en de sterren

door U aan de hemel gezet, helder, uitbundig en schitterend

Wees geloofd, Heer, voor Broeder Wind

Voor de lucht in iedere stemming en elk jaargetijde die

Uw schepselen in leven houdt.

Wees geloofd, Heer, voor Zuster Water

Zo belangrijk, nederig , kostbaar en zuiver.

Wees geloofd, Heer, voor Broeder Vuur

die ons bij nacht bijlicht, vrolijk, warm en sterk.

Wees geloofd, Heer, voor onze Zuster, Moeder Aarde

die ons onderhoudt en vruchten

en bloemen en kruid laat groeien in overvloed.

Wees geloofd, Heer, voor hen die vergeving vinden in hun hart

omwille van de liefde, en verdriet en ziekte weten te dragen.

Gezegend zij die beproevingen in vrede doorstaan

want zij zullen door U, Allerhoogste, worden gekroond.

Wees geloofd, Heer, voor onze Zuster de lichamelijke Dood

aan wie geen enkele sterveling kan ontkomen.

Gezegend en geprezen zij mijn Heer,

Ik dank Hem en dien Hem in grote nederigheid.

 

Franciscus van Assisi

 

 

Amma uit India.. 

the hughing mother